Skip to content

O Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie

Historia naszej parafii

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie jest miejscem o bogatej i wielowarstwowej historii, która sięga głęboko w przeszłość. Założona w XVII wieku jako mała wspólnota, szybko stała się duchowym centrum dla okolicznych mieszkańców. Pierwszy kościół, choć skromny, był świadkiem licznych ważnych wydarzeń dla lokalnej społeczności. Z biegiem lat, dzięki determinacji i ofiarności parafian, obiekt przeszedł wiele zmian, stając się coraz bardziej reprezentatywnym i przestronnym miejscem kultu.

Z upływem czasu, parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie rozrosła się nie tylko pod względem infrastruktury, ale również duchowości. Dzięki pracy duszpasterskiej wielu pokoleń kapłanów, życie religijne w parafii rozkwitło, oferując wiernym bogate możliwości rozwoju duchowego i zaangażowania w życie kościelne. Od uroczystych obchodów liturgicznych, przez organizowane pielgrzymki, po liczne grupy parafialne, parafia stała się prawdziwym domem dla wszystkich, którzy szukają duchowego wsparcia i wspólnoty.

Patronka naszej parafii

Matka Boża Szkaplerzna, będąca patronką naszej parafii, jest symbolem opieki i miłości Maryjnej. Kult Szkaplerza Świętego, jako znaku szczególnej ochrony Matki Bożej, ma w naszej wspólnocie miejsce szczególne. Jego historia, pełna objawień i cudów, inspiruje parafian do głębokiej wiary i zaufania w Matkę Bożą. Dzięki nieustannej modlitwie i nabożeństwom szkaplerznym, wierni mogą codziennie doświadczać duchowej bliskości z Maryją, ucząc się od Niej pełnego oddania się woli Bożej.

Symbolika Szkaplerza Świętego, jako zewnętrznego znaku wewnętrznego poświęcenia się Matce Bożej, przypomina nam o potrzebie ciągłego dążenia do świętości i życia w zgodzie z ewangelicznymi wartościami. W naszej parafii, każdego roku obchodzimy uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, która jest nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale również do refleksji nad osobistym zaangażowaniem w życie duchowe i wspólnotowe. Ta wyjątkowa tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie, stanowi o sile i głębi naszej wiary.

hymn book a book to sing grades 468126

Duszpasterze naszej parafii

Duszpasterstwo w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu duchowego życia wspólnoty. Kapłani, posługujący w naszej parafii, z niezwykłą troską i zaangażowaniem odpowiadają na potrzeby duchowe parafian, będąc dla nich przewodnikami w wierze. Ich działalność nie ogranicza się jedynie do sprawowania sakramentów i liturgii; są oni również obecni w codziennym życiu wiernych, oferując wsparcie, poradę i pocieszenie.

Praca duszpasterska w naszej parafii to także nieustanne dążenie do rozwoju i pogłębiania wiary. Dzięki organizacji rekolekcji, dni skupienia, spotkań formacyjnych i biblijnych, kapłani pomagają w odkrywaniu bogactwa katolickiej doktryny i duchowości. Ich zaangażowanie w życie parafialne jest przykładem oddania i miłości do Boga oraz bliźnich, inspirując wszystkich do aktywnego uczestnictwa w budowaniu żywej i dynamicznej wspólnoty wiary.

Infrastruktura i miejsca kultu

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie może poszczycić się bogatą infrastrukturą, która służy nie tylko do praktyk religijnych, ale również jako miejsce spotkań i integracji dla parafian. Kościół parafialny, z jego uroczystą architekturą i sztuką sakralną, stanowi serce naszej wspólnoty. Jest miejscem, gdzie wierni mogą zgromadzić się na wspólnej modlitwie, czerpiąc siłę i inspirację z Eucharystii i Słowa Bożego.

Oprócz kościoła, w skład infrastruktury parafialnej wchodzą również dom parafialny, sale katechetyczne i inne pomieszczenia, które są miejscem działalności wielu grup i wspólnot. Tutaj odbywają się spotkania formacyjne, zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także różnorodne inicjatywy kulturalne i społeczne. Dbałość o rozwój infrastruktury parafialnej jest wyrazem troski o dobro duchowe i materialne wspólnoty, umożliwiając realizację szerokiego spektrum działalności duszpasterskiej i społecznej.

angel hell church battle mystical 1519575