SAKRAMENT  EUCHARYSTII

sakramenty eucharystiaNajświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie.
Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Eucharystia jest więc "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego".
W Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus Pan. Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą.
Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu".
W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary.

Przygotowanie dalsze do sakramentu Eucharystii rozpoczyna się od pierwszych miesięcy życia dziecka i dokonuje się w rodzinie, i przez rodzinę.

W rodzicach dziecko powinno mieć przykład autentycznego życia Eucharystycznego. To rodzice świadomi wagi religijnego wychowania dziecka, już od najmłodszych lat winni zabierać je do kościoła, gdzie będzie mogło dokonać się jego swoiste "zanurzenie" w religijne życie.

Przygotowanie bliższe dokonuje się poprzez katechezę szkolną i rozpoczyna się w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Na początku klasy drugiej, rodzice zgłaszają dziecko w kancelarii parafialnej w celu odbycia odpowiedniego przygotowania w ramach katechezy parafialnej.
Jest to tzw. przygotowanie bezpośrednie.

Zgłaszanie dziecka do I Komunii odbywa się na przełomie miesiąca września i października.
Miejscem przygotowania i przyjęcia Eucharystii przez dziecko jest parafia zamieszkania jego rodziców.
Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu i przybierają różne formy. Dziecko wraz z rodzicami powinno uczestniczyć w życiu religijnym parafii naznaczonym rytmem Roku Liturgicznego.
W odpowiednim czasie należy dostarczyć do kancelarii metrykę chrztu (ad sacra) oraz zakupić różaniec, medalik (krzyżyk), książeczkę oraz świecę.

W parafii obowiązują jednolite stroje komunijne, wg. wyboru rodziców i uzgodnieniu z ks. Proboszczem.