SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO

sakramenty chrzestJest pierwszym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że jest on fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży.
Przyjmując go stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół.

Miejscem sprawowania sakramentu chrztu jest parafia zamieszkania kandydata lub jego rodziców, gdy kandydatem do chrztu jest dziecko.
Dorosły, proszący o sakrament chrztu, musi przejść odpowiednie przygotowanie - katechumenat.
Dzieciom udziela się sakramentu chrztu w wierze ich rodziców, którzy kierując się dobrem dziecka proszą o jego chrzest i przyjmują na siebie obowiązek wychowania go w wierze. W tym obowiązku wspierają ich rodzice chrzestni.
Według KPK, Kan. 874, chrzestnym może być osoba, która: ukończyła 16 lat, jest katolikiem, przyjęła bierzmowanie i Komunię świętą oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić. Ponadto jest wolna od kar kanonicznych i nie jest matką lub ojcem dziecka przyjmującego chrzest.
Rodzice powinni ochrzcić dziecko w pierwszych tygodniach po jego narodzinach.

Decydując się na chrzest dziecka należy odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej. Aby dokonać zgłoszenia chrztu konieczny jest akt urodzenia dziecka z USC oraz dane osobowe rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania.
Chrzestni spoza parafii chrztu, powinni dostarczyć zaświadczenie od własnego proboszcza, że mogą zostać dopuszczeni do godności ojca/matki chrzestnej.
Zarówno rodzice jak i chrzestni biorą udział w odpowiednich naukach oraz, jeśli to możliwe, przystępują do sakramentu pojednania i pokuty.

Data chrztu ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę warunki rodziców i parafii.