OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXXIV Niedziela Zwykła - 22 listopada 2015r.
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

1. Kartki na wypominki roczne można pobrać od ministranta po Mszy świętej.

2. 29 listopada, czyli w przyszłą niedzielę będziemy gościć Kleryka naszego seminarium, który będzie uczestniczył tego dnia w modlitwie o nowe powołania kapłańskie z naszej diecezji i parafii.
A po Mszy świętej każdy kto będzie miał taką wolę, będzie mógł złożyć datek na Seminarium Duchowne w Koszalinie.

3. Dziękuję za wszelkie datki składane na potrzeby parafii, za te przekazywane wraz z kartkami na wypominki, za ofiary na seminarium i za pomoc przy drewnie na opał.

4. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Adwent, proszę zatem pomyśleć o choćby symbolicznej dekoracji na ten okres roku liturgicznego.

5. W środę o godzinie 18:00 w domu parafialnym w Szczeglinie spotkanie Parafialnego Oddziału Caritas.

6. Rekowo, Nacław, Garbno, Kościernica: 27 listopada, o godzinie 18:00 w wiejskiej świetlicy w Nacławiu,
spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.

7. Gość Niedzielny - polecane artykuły:

  • o zamachu nad Sekwaną;
  • o nawróconych na chrześcijaństwo muzułmanach.

8. Sprzątanie kościołów:

  • Rekowo - dziękuję p. Agnieszce Ciesieckiej, o przygotowanie kaplicy na następną niedzielę proszę p. Krystynę Nowińską;
  • Nacław - dziękuję p. Urszuli Golec, o przygotowanie świątyni na następną niedzielę proszę p. Małgorzatę Robakiewicz.
  • Garbno - dziękuję p. Grażynie Jarosz i Grażynie Faber, o przygotowanie świątyni na następną niedzielę
    proszę p. Joannę Głuszakiewicz i Dorotę Szymczak.
  • Kościernica - dziękuję p. Magdalenie Bosak, o przygotowanie świątyni na następną niedzielę proszę p. Izabelę Roman.
  • Szczeglino - dziękuję p. Małgorzacie Jarząbek i Elżbiecie Szewczyk, o przygotowanie świątyni na następną niedzielę proszę: p. Elżbietę Bochniarz i Jadwigę Fudala.

9. Niech Bóg nie szczędzi łask i błogosławieństwa jubilatom i solenizantom rozpoczynającego się tygodnia.

Z Duszpasterskim błogosławieństwem Ksiądz Dariusz Szyba - Proboszcz